Book Image
  • Pazhanchollum Shailliyum

Pazhanchollum Shailliyum

Publisher : Poorna Publications
Language : Malayalam
Page(s) : 180
Condition : New
Rate this Book : no ratings yet, be the first one to rate this !

₹110.00
₹104.00

Book Name in Malayalam : പഴഞ്ചൊല്ലും ശൈലിയും

മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ മുഖ്യമായ രണ്ടിനങ്ങളാണ് പഴഞ്ചൊല്ലും ശൈലിയും. നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുന്്പ്ഹ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യര്‍, അക്ഷരാഭ്യാസം പോലുമില്ലാത്തവര്‍ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന ജീവിതസത്യങ്ങള്‍ വാമൊഴിയായി പകര്‍ന്നു നല്കിയവയാണ് ഇവയില്‍ ഏറിയ പങ്കും. 'പഴഞ്ചൊല്ലും ശൈലിയും' എന്ന കൃതി പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി പ്രകാരം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. ഒറ്റവായനയില്‍ത്ത ന്നെ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ രചന. 1600 പഴഞ്ചൊല്ലുകളും 1030 ശൈലികളും ചേര്ത്തി ട്ടുള്ള ഈകൃതി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മുതല്ക്കൂനട്ടുതന്നെയായിരിക്കും.
Write a review on this book!.
Write Your Review about Pazhanchollum Shailliyum
Use VaraMozhi Malayalam Typing
Ctrl +m to toggle between English and Malayalam Varamozhi
*** Inappropriate content will be removed with out notice...
NOTE: HTML is not translated!
Rating: BAD 1 2 3 4 5 GOOD
Other Information

This book has been viewed by users 973 times