മനോജ് എം സ്വാമി Author

Manoj M Swami

മനോജ് എം. സ്വാമി1980-ല്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ജനനം. കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്റ് ആര്‍ട്സ് കോളജില്‍ നിന്നും ഗണിതശാസ്ത്രത്തില്‍ ബിരുദം. കോഴിക്കോട് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ജേര്‍ണലിസത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് സ്ഥാപനമായ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ആനുകാലികങ്ങളിലും മറ്റും ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നു. അനവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Manoj M Swami