പി എന്‍ കിഷോര്‍ കുമാര്‍ Author

P N Kishorkumar

കൊല്ലവര്‍ഷം 1140 വൃശ്ചികം 26-ന് (1964 ഡിസംബര്‍ 11) ചതയം നക്ഷത്രത്തില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ മണലൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ മാമ്പിള്ളിയെന്ന പറമ്പില്‍ അമ്മുകുട്ടിയും പൊറ്റക്കാട്ട് നാണുകുട്ടിയുമാണ് മാതാപിതാക്കള്‍.ബാലരമയും അമ്പിളിമാമനും മുട്ടത്തു വര്‍ക്കിയും കോട്ടയം പുഷ്പനാഥും, എം മുകുന്ദനും കെ പി അപ്പനും ചാരു മഞ്ജും കെ,വേണുവും ഒടുവിലിപ്പോള്‍ ശ്രീശങ്കരനും ശ്രീബുദ്ധനും യേശുവും ലാവോത്സും പങ്കുവെച്ച ജീവിതം.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author P N Kishorkumar