എം എന്‍ പാലൂര്‍ Author

M N Paloor

മലയാളത്തിലെ ആധുനിക കവികളില്‍ ഒരാളാണ് എം.എ‌ന്‍. പാലൂര്‍ (ജനനം 22 ജൂണ്‍ 1932). യഥാര്‍ത്ഥ പേര് പാലൂര്‍ മാധവ‌ന്‍ നമ്പൂതിരി എന്നാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യ‌ന്‍ എയര്‍ ലൈ‌ന്‍സില്‍ ഡ്രൈവര്‍ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വിരമിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് താമസം.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author M N Paloor