Book Image
  • Ozhukunna Puzhapole
  • back image of Ozhukunna Puzhapole

Ozhukunna Puzhapole

Paulo Coelho

വിശ്രുത സാഹിത്യകാരന്റെ ചിന്തകളുടെയും കഥകളുടെയും സമാഹാരം. ജീവിതവും മരണവും ആഗ്രഹങ്ങളും വിധിയും പ്രണയവുമെല്ലാം പ്രമേയമായി വരുന്ന ഈ കഥകള്‍.
Publisher : DC Books
ISBN : 9788126450183
Language : Malayalam
Edition : Oct 2017
Page(s) : 230
Condition : New
Rate this Book : no ratings yet, be the first one to rate this !
Showing 1 of 10986 Books