Malayalam Hindi Dictionary

INR 75.00
Malayalam Hindi Dictionary

മലയാളം ഹിന്ദി നിഘണ്ടു ചെറുതാണെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും.മലയാളത്തില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള മിക്ക പദങ്ങളുടെയും ഹിന്ദിരൂപം ഈ നിഘണ്ടുവില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. നാമപദങ്ങളുടെ ലിംഗനിര്‍ണ്ണയത്തിന്‌ മറ്റൊരു നിഘണ്ടു ആവശ്യമില്ല.ക്രീയ സകര്‍മ്മകമോ അകര്‍മ്മകമോ എന്നറിയുവാനും പരസഹായം വേണ്ടതില്ല, എലല്ലാം ഈകൃതിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

Publisher : Lipi Publications
Language : Malayalam
Page(s) : 90
Cover : Paperback


This book has been viewed by users 1211 times
Reviews