വി ജോര്‍ജ്ജ് കുട്ടി Author

V Georgekutty

ഒരു മുന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥനായ ജോര്‍ജ്ജ് കുട്ടി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ICAI) സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ജേതാവും ഫെല്ലോ അംഗവുമാണ് (FCMA) .ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍ണ്ണ സമയം എഴുത്തും വായനയുമായി കഴിയുന്ന ഇദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ടു വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബുരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ജോര്‍ജ്ജ് കുട്ടി എഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്ഗിലും (www.wisdomspot.org) ചില മലയാളം കുറുപ്പുകള്‍ www.keralaface.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author V Georgekutty