രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍ Author

Raveendranath Tagore

ഭാരതത്തിന്റെ ദേശിയ കവി, ദേശിയഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവ്, നോബല്‍ സമ്മാന ജേതാവ്, കുറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് വര്‍ണ്ണിക്കാനാവത്ത ബഹുമുഖ പ്രതിഭ.രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍. നൊബേല്‍ സമ്മാനം നേടിയ ഭാരതീയ മഹാകവി. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗാനമായ ജനഗണമന'യുടെ രചയിതാവ്. 1861ല്‍ കല്‍ക്കത്തയില്‍ ജനിച്ചു. നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത്, നാടകകൃത്ത്, ഗാനരചയിതാവ്, വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകന്‍, തത്ത്വചിന്തകന്‍.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Raveendranath Tagore