പാറപ്പുറത്ത്‌ Author

Parappurath

പാറപ്പുറത്ത് എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ എഴുതിയ കെ.ഈശോ മത്തായി (നവംബര്‍ 14, 1924-ഡിസംബര്‍ 30, 1981) മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തും ആയിരുന്നു. രണ്ടുതവണ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് അദ്ദേഹത്തിന്‌ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാറപ്പുറത്തിന്റെ പല പ്രശസ്തമായ നോവലുകളും മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Parappurath
Cover Image of Book ഓമന
Rs 145.00  Rs 138.00