ആര്‍ ശിവകുമാര്‍, എ ആര്‍ സ്മിതാ ശ്രേയസ്സ് Author

R Sivakumar, A R Smitha Sreyas

ആര്‍. ശിവകുമാര്‍: 1974മെയ്യ് 25 ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പേയാട് പിറയില്‍ എന്‍.രാഘവന്റെയും സി.പങ്കിയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. പേയാട് ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ പേയാട് സെന്റ് സേവ്യാഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം ഗവമെന്റ് ആര്‍ട്സ് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തിരുവന്തപുരം, ഗവണ്മെന്റ് ലാ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. കേരള സര്‍വകാലാശാലയില്‍ നിന്നും നിയമവിരുദവും മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ റാങ്കോടെ ബിരുദാന്തര ബിരുദവും റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ഗവണ്മന്റ്സെക്രട്ടയറ്റില്‍ ഔദ്ദ്യോഗിക ഭാഷാ വകുപ്പില്‍ ഭാഷാ വിഗദ്ഗന്‍ എ.ആര്‍. സ്മിതാ ശ്രേയസ്സ് : മാവേലിക്കര കാവില്‍ വീട്ടില്‍ കെ.ആര്‍.വിജയന്റെയും പി.ആര്‍.അംബികയുടെയും മകളായി ജനനം. എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ കച്ചേരിപ്പടി സെന്റ് ആന്റണീസ് സ്കൂള്‍,സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജ് എറണാകുളം ഗവണ്മെന്റ് ലാകോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നിയമ വിരുദ്ധവും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും അവതാരകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരം ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author R Sivakumar, A R Smitha Sreyas