സബിത റിയാസ് Author

Sabitha Riyas

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ ജനനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിരതാമസം. 2017 മുതല്‍ സജീവമായിനോവലുകളും, കഥകളും, കവിതകളും ഓണ്‍ലൈനില്‍ എഴുതുന്നു. സബിത റിയാസ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ബ്ലോഗും എഴുതുന്നുണ്ട്. പതിനഞ്ച് നോവലുകളും എട്ട് ചെറുകഥകളും എഴുതിട്ടുണ്ട്.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Sabitha Riyas
Cover Image of Book വസുധ
Rs 200.00  Rs 190.00
Cover Image of Book കബനി
Rs 180.00  Rs 162.00
Cover Image of Book വസുധ
Rs 180.00  Rs 162.00