ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍ Author

Khalil Gibran

ഖലീല്‍ ജിബ്രാ‌ന്‍ (ജനുവരി 6, 1883 - ഏപ്രില്‍ 10, 1931) ലോകപ്രശസ്തനായ കവിയും ചിത്രകാരനുമായിരുന്നു. പൗരസ്ത്യദേശത്തു നിന്നും വിശ്വസാഹിത്യത്തില്‍ പ്രചുര പ്രതിഷ്ഠനേടിയ അപൂര്‍വം കവികളിലൊരാളാണ് . ലെബനനില്‍ ജനിച്ച ജിബ്രാ‌ന്‍ ജീവിതത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും അമേരിക്ക‌ന്‍ ഐക്യനാടുകളിലാണു ചെലവഴിച്ചത്.1923ല്‍ എഴുതിയ പ്രവാചക‌ന്‍ എന്ന കാവ്യോപന്യാസസമാഹാരമാണ് ജിബ്രാനെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പ്രശസ്തനാക്കിയത്Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Khalil Gibran