വിനോയ് തോമസ് Author

Vinoy Thomas

മലയാളത്തിലെ ഒരു ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമാണ് വിനോയ് തോമസ് (Vinoy Thomas). മൂർഖൻപറമ്പ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യചെറുകഥയ്ക്കും കരിക്കോട്ടക്കരി എന്ന ആദ്യനോവലിനും വായനക്കാരിൽ നിന്നും നല്ല സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. മറ്റാരു നോവലാണ് പുറ്റ്. ഇരിട്ടി നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം കുന്നോത്ത് സെൻറ് ജോസഫ് സ്കൂൾ, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പഠനം.ആറളം ഫാം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Vinoy Thomas
Cover Image of Book പുറ്റ്
Rs 420.00  Rs 399.00
Cover Image of Book രാമച്ചി
Rs 140.00  Rs 126.00