Image of Book വാല്മീകിരാമായണം ഭാഗം - 1 2
  • Thumbnail image of Book വാല്മീകിരാമായണം ഭാഗം - 1 2
  • back image of വാല്മീകിരാമായണം ഭാഗം - 1 2
  • inner page image of വാല്മീകിരാമായണം ഭാഗം - 1 2

വാല്മീകിരാമായണം ഭാഗം - 1 2

ISBN : 9789387236684
Language :Malayalam
Edition : 2022
Page(s) : 1420 , Cover : Hardcover
Condition : New
5 out of 5 rating, based on 2 review(s)
Printed Book

Price of this Book is Rs 730.00

Book Name in English : Valmiki Ramayanam Part 1 2

മനുഷ്യനു ധർമ്മം മാർഗ്ഗവും ബ്രഹ്മം ലക്ഷ്യവുമാണ്. ’ ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ’ എന്നു മനു പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യാസനും, മഹാജനങ്ങൾ പോയ വഴി പിന്തുടരാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ’രാമോ വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മ:’ എന്നതാണ് ആദികവിയുടെ പ്രമേയം. രാമനിൽ ധർമ്മപാദങ്ങളായ തപസ്സ്, ശൗചം, ദയാ, സത്യം എന്നീ നാലും തിക ഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആദികവി സ്വകാവ്യംകൊണ്ടു തെളിയിക്കുന്നു.
Write a review on this book!.
Write Your Review about വാല്മീകിരാമായണം ഭാഗം - 1 2
Use VaraMozhi Malayalam Typing
Ctrl +m to toggle between English and Malayalam Varamozhi
*** Inappropriate content will be removed with out notice...
NOTE: HTML is not translated!
Rating: BAD 1 2 3 4 5 GOOD
Other Information

This book has been viewed by users 941 times