Image of Book വിദൂര നീതി
  • Thumbnail image of Book വിദൂര നീതി
  • back image of വിദൂര നീതി

വിദൂര നീതി

ISBN : 9780000142160
Language :Malayalam
Edition : 2017
Page(s) : 166
Condition : New
no ratings yet, be the first one to rate this !
Printed Book

Price of this Book is Rs 75.00

Book Name in English : Viduraneethi

ജ്ഞാനിയായ വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നല്‍കുന്ന ഉപദേശമാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രഖ്യാതമായ വിദുരനീതി. മനുഷ്യജീവിതം ശാന്തമായും സമാധാനപൂർണ്ണമായും നയിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ധർമ്മാചരണവിഷയത്തിൽ മനുഷ്യരാശിക്കാകെ മാർഗ്ഗദർശിയായി ഒരു ദീപസ്തംഭംപോലെ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നും പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
Write a review on this book!.
Write Your Review about വിദൂര നീതി
Use VaraMozhi Malayalam Typing
Ctrl +m to toggle between English and Malayalam Varamozhi
*** Inappropriate content will be removed with out notice...
NOTE: HTML is not translated!
Rating: BAD 1 2 3 4 5 GOOD
Other Information

This book has been viewed by users 493 times