സുമംഗല Author

Sumangala

പ്രശസ്ത ബാലസാഹിത്യകാരിമലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത ബാലസാഹിത്യകാരിയാണ്‌ സുമംഗല എന്ന ലീലാ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. ചെറുകഥകള്‍ക്കും നോവലുകള്‍ക്കും പുറമെ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി അ‌ന്‍പതോളം കഥകളും ലഘുനോവലുകളും രചിച്ചു. സ്മിത്‌സോണിയ‌ന്‍ ഇ‌ന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു വേണ്ടി ആശ്ചര്യചൂഡാമണി കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ക്രമദീപികയും ആട്ടപ്രകാരവും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തു. കേരളകലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Sumangala
Cover Image of Book മിഠായിപ്പൊതി
Rs 399.00  Rs 359.00