reviewed by Anonymous
Date Added: Tuesday 13 Jul 2021
ലോക സഞ്ചാരി അയ ഇബ്ൻ ബത്തൂത്തയുടെ സഞ്ചാര കുറിപ്പുകളുടെ വിവർത്തനം അണ് ഈ പുസ്തകം. മലബാർ,ശ്രീലങ്ക, മാലി എനിവിടുങ്ങളിലേ 600കൊല്ലം മുൻപുള്ള ജീവതം ഇബ്ൻ ബത്തൂത്ത എഴുതുന്നു. \r\nകേരളത്തിലെ വളപട്ടണം, ഏഴിമല, പന്തലയിനി ഇനിവിടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു ബത്തൂത്ത നമുടെ നാട്ടിൻ്റെ 600വർഷം Read More...

Rating: 4 of 5 Stars! [4 of 5 Stars!]

Displaying 1 to 1 (of 1 reviews) previous page no next page